Τι γνωρίζουμε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό;

Στα Ομηρικά έπη δεν γίνεται danaidsαναφορά στον γενικό όρο «Έλληνες» αλλά σε Αχαιούς, Δαναούς και Αργείους, καθώς στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλές ανεξάρτητες πόλεις – κράτη: περίπου χίλιες έχουν καταγραφεί μεταξύ του 600 προ Χριστού και του 330 μετά Χριστόν. Η ελληνική εθνική συνείδηση αναπτύχθηκε όταν οι διάφορες ινδο-ευρωπαϊκές φυλές εγκαταστάθηκαν μόνιμα στον ελλαδικό χώρο, και με αυτόν εννοούμε τη Μεσόγειο και τις ακτές της Μαύρης θάλασσας.

Την εποχή του Πλάτωνα, περίπου το 400 προ Χριστού, η Ελλάδα εκτεινόταν από τις Στήλες του Ηρακλή (το σημερινό Γιβραλτάρ) έως την Κολχίδα (στη σημερινή Γεωργία).

Όποιος δεν ήταν Έλληνας βάσει καταγωγής, γλώσσας ή πολιτισμού,
ονομαζόταν βάρβαρος.

Στην αρχαία Ελλάδα η έννοια της θρησκείας διέφερε από τη σημερινή, καθώς δεν υπήρχε κάποιο επίσημο δόγμα που κήρυτταν ιερείς, αλλά εκατοντάδες θεότητες στους οποίους αποδίδονταν τιμές με συγκεκριμένες ιεροτελεστίες.

Αν και σήμερα εντυπωσιαζόμαστε από μνημειώδεις ναούς όπως ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη των Αθηνών ή ο ναός του Ακράγαντα στην Σικελία, και γνωρίζουμε για υπερμεγέθη αγάλματα όπως αυτό του Δία στην Ολυμπία, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φειδίας περίπου στο 430 προ Χριστού, οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν συνήθως τις προσφορές τους στους θεούς σε έναν απλό βωμό, οικιακό ή δημόσιο.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι ακόλουθοί του εισήγαγαν την έννοια του «κόσμου», ενός δομημένου σύμπαντος που υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, το οποίο μπορεί να κατανοηθεί μέσω της μελέτης της «ιστορίας», όπως ονόμασαν την έρευνα και την εμπειρία.

Πρωτοπόρος της ιατρικής επιστήμης, ο Ιπποκράτης έζησε τον πέμπτο αιώνα προ Χριστού στο νησί της Κω. Οι αστρονόμοι της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας έθεσαν τις βάσεις της σύγχρονης αστρονομίας, με προεξάρχοντα τον Ερατοσθένη από την Κυρήνεια, στη σημερινή Λιβύη, που κατάφερε να μετρήσει την περιφέρεια της Γης με μια ελάχιστη απόκλιση.

Οι γυναίκες δεν είχαν καμία συμμετοχή στα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων στις τέχνες, τις επιστήμες, τη φιλοσοφία και το θέατρο. Ο ρόλος τους ήταν στο σπίτι, όπου ασχολούνταν με τα παιδιά και με τη διαχείριση των σκλάβων, που εκτελούσαν όλες τις χειρωνακτικές εργασίες.