Πολιτισμός και κοινωνικές σχέσεις στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Στην αρχαϊκή περίοδο η Ελλάδα αποτελούνταν από ανεξάρτητες κρατικές οντότητες, που ονομάζονταν Πόλεις, με την έννοια της πόλης – κράτους. Η πόλη των Αθηνών είχε, για παράδειγμα, έκταση περίπου δυόμισι χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, αλλά υπήρχαν άλλdavid-rijser-raphael-1280x836ες πόλεις με έκταση μικρότερη των διακοσίων πενήντα χιλιομέτρων.

Η ελληνική κοινωνία αποτελούνταν από τους ελεύθερους ανθρώπους και τους σκλάβους, που αποτελούσαν ιδιοκτησία των ελευθέρων. Οι σκλάβοι δούλευαν ως υπηρέτες και εργάτες, χωρίς νομικά δικαιώματα. Κάποιες φορές οι σκλάβοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά πολλοί αγοράζονταν από εμπόρους σκλάβων. Αν και πολλοί σκλάβοι ζούσαν αρμονικά με τους ιδιοκτήτες τους, λίγοι ήταν τεχνίτες με δεξιότητες και ακόμη λιγότεροι πληρώνονταν για τη δουλειά τους.

Ειδικά για την πόλη των Αθηνών, καθώς εξελίχτηκε η κοινωνία, οι ελεύθεροι πολίτες χωρίστηκαν σε Πολίτες και Μετοίκους. Ένας πολίτης έπρεπε να είχε γεννηθεί από Αθηναίους γονείς. Οι πολίτες ήταν η ισχυρότερη ομάδα, με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, και μόνον αυτοί μπορούσαν να λάβουν μέρος στη διακυβέρνηση της πόλης. Μετά την υποχρεωτική τους στρατιωτική θητεία, συνήθως αναλάμβαναν κυβερνητικές ή δικαστικές αρμοδιότητες. Οι μέτοικοι είχαν γεννηθεί εκτός Αθηνών αλλά ζούσαν στην Αθήνα, ασκώντας κάποια τέχνη ή προσφέροντας υπηρεσίες. Οι μέτοικοι έπρεπε να πληρώνουν φόρους και κάποιες φορές έπρεπε να υπηρετήσουν στον στρατό. Όμως, δε μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα πολίτη, ούτε τους επιτρεπόταν να κατέχουν ακίνητη περιουσία ή σπίτια ή να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους στα δικαστήρια.

Οι κοινωνικές τάξεις είχαν ισχύ μόνο για τους άντρες, καθώς οι γυναίκες αποκτούσαν την κοινωνική και νομική τους υπόσταση μέσω του συζύγου ή του συντρόφου τους. Στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή.

Όταν δεν εκτελούσαν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα ή δεν ασχολούνταν με την πολιτική οι άντρες συχνά πήγαιναν στο θέατρο, για να δουν τραγωδίες, που συνήθως είχαν θέμα επίκαιρο, αλλά και κωμωδίες. Στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις και οι γυναικείοι ρόλοι εκτελούνταν από άντρες ηθοποιούς.