Η εποχή των Αρχαίων Ελλήνων

Δίχως αμφιβολία,ca958cc8b47a10b13e33ab727cd6d168 οι Αρχαίοι Έλληνες επηρέασαν σημαντικά ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Τα επιτεύγματά τους άσκησαν επίδραση στη γλώσσα, τις επιστήμες, τις τέχνες, τη φιλοσοφία, την πολιτική. Ως Αρχαία Ελλάδα νοείται ο ελληνικός πολιτισμός κατά την περίοδο της αρχαιότητας, ο οποίος αναπτύχθηκε όχι μόνο στις περιοχές του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά και όπου αλλού εγκαταστάθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί, όπως στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία, τη νότια Ιταλία και τον Εύξεινο Πόντο.

Η ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων διαιρείται στις ακόλουθες εποχές:

Προϊστορία

Περιλαμβάνει τον Κυκλαδικό, τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό –όλοι τους εξίσου σπουδαίοι. Οι πολιτισμοί αυτοί άκμασαν για μια περίοδο δύο περίπου αιώνων.

Αρχαιότητα

Χωρίζεται στις εξής περιόδους:

  • Γεωμετρική Εποχή (1050 π.Χ.-700 π.Χ.): είναι γνωστή και ως «Σκοτεινοί Αιώνες» λόγω της έλλειψης ιστορικών πηγών και στοιχείων σχετικά με αυτήν. Κατά την περίοδο αυτήν, πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ελληνικός Αποικισμός, ενώ άρχισε να χρησιμοποιείται η αλφαβητική γραφή.
  • Αρχαϊκή Εποχή (750 π.Χ.-479 π.Χ.): έλαβε χώρα ο Β’ Ελληνικός Αποικισμός. Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στην πεζογραφία, καθώς και στην επική και τη λυρική ποίηση. Επίσης, υιοθετείται το νομισματικό σύστημα.
  • Κλασσική Εποχή (499 π.Χ.-323 π.Χ.): περίοδος κατά την οποία υπήρξε ραγδαία πολιτισμική άνθηση. Στα σπουδαιότερα γεγονότα της κλασσικής εποχής περιλαμβάνονται η Ιωνική Επανάσταση, οι Περσικοί Πόλεμοι και ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Επιπλέον, τεράστιας σημασίας είναι και η «Χρυσή Πεντηκονταετία», με τη μεγάλη άνοδο της πόλης-κράτους της Αθήνας, υπό την ηγεσία του Περικλή. Τέλος, είναι η περίοδος κατά την οποία έζησε και μεγαλούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος, δημιουργώντας μια τεράστια αυτοκρατορία και μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό ως τα βάθη της Ασίας.
  • Ελληνιστική Εποχή (323 π.Χ.-30 π.Χ.): ως αποτέλεσμα του Β’ Ελληνικού Αποικισμού και της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός επεκτείνεται και αλληλεπιδρά με άλλους σπουδαίους πολιτισμούς της αρχαιότητας, όπως τον αιγυπτιακό, τον περσικό, τον ινδικό και τον φοινικικό. Η περίοδος αυτή κλείνει με τον Β’ Καρχηδονιακό Πόλεμο, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την κυριαρχία των Ρωμαίων και τη δημιουργία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Μέσα, λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις σχεδόν αιώνες, οι Αρχαίοι Έλληνες άφησαν σπουδαία παρακαταθήκη σε όλους τους τομείς, μια κληρονομιά της οποίας η αξία έχει πια αναγνωρισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.